Skjulte kodar

Arild Stubhaug

Noreg har ein verdsberømt matematikar, Niels Henrik Abel, fødd i 1802. Abel løyste problem matematikarar hadde strevd med i fleire hundreår, og formulerte problemstillingar som matematikarar enno i lang tid vil arbeide med.

Boka følgjer Abel tett gjennom hans korte og dramatiske liv. Det Abel arbeidde med, og som gjorde han til ein av dei fremste matematikarane i verda, blir her fortalt om på ein måte som skaper interesse for faget, heilt fritt for matematiske formlar. Stubhaug fekk Brageprisen for sin biografi for vaksne om Niels Henrik Abel.


ISBN: 9788252164053

Kategoriar: Arild Stubhaug

Emneknagg: 2004, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Arild Stubhaug