Sjølvbiografiar

Steinar Gimnes |
Hefta | ISBN: 9788252152098

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price337 kr
Sjølvbiografien reiser fleire spørsmål som står svært sentralt i moderne litteraturvitskap. Det gjeld tilhøvet mellom skrift og røyndom og spørsmål om roller og identitet. Gimnes grip rett inn i desse aktuelle problema ut frå eit norsk tekstmateriale.Framveksten av sjølvbiografiske tekstar tidleg på 1800-talet i Noreg dannar eit bakteppe for grundige lesnader av tre sentrale sjølvbiografiar som har vore trygt plasserte i norsk litteraturhistorie: I de lange Nætter av Camilla Collett, Fra gutt til mann av Nils Collett Vogt og På gjengrodde stier av Knut Hamsun. Gimnes syner korleis desse tekstane er prega av spenningar mellom det opent sjølvbiografiske og det løynde, og mellom trongen til å skape ein indre samanheng og opplevinga av ikkje-identitet og oppløysing.

Steinar Gimnes

Du likar kanskje desse

Sist sett på