Planlegging og prosessleiing

Roar Amdam

Boka gir ei innføring i kommunikativ handlingsteori og overfører dette til plan- og utviklingsarbeid. Slik viser forfattaren korleis denne måten å drive planlegging på har overføringsverdi til mange samfunnsområde.

På den eine sida legg boka vekt på generelle krav til god prosessleiing, og viser korleis instrumentell og kommunikativ planlegging kan kombinerast. På den andre sida er boka praktisk retta mot det lokale planleggingsnivået og med vekt på dei institusjonelle rammene som planlegging er underlagd. Her gir boka ei rekkje eksempel på korleis ein konkret kan gå fram for å lykkast mellom anna i folkehelsearbeid.


ISBN: 9788252179071

Kategoriar: Høgskule og universitet, Roar Amdam

Emneknagg: 2011, Hefta,

Sjanger: Organisasjon, administrasjon og leiing


Meir frå Roar Amdam