Peter Hognestad : språkstrid og heilag fred

Per Halse

Folkeleg kristenliv og kristeleg folkeliv

Peter Hognestad (1866-1931) var biskop i Bjørgvin frå 1916 til 1931, etter at han hadde vore styrar ved Notodden lærerskole, bygdeungdomsprest i Kristiania og lærar ved Menighetsfakultetet. Bondesonen frå Jæren gjorde eit uvurderleg pionerarbeid for nynorsk bibel- og kyrkjespråk.

Saman med Anders Hovden og Bernt Støylen gav han i 1925 ut Nynorsk salmebok, og han stod sjølv for folkekjære gjendiktingar som «Det hev ei rosa sprunge» og «Fager kveldsol smiler». Hognestad var også hovudredaktør for den fyrste heile Bibelen på landsmål, Studentmållagets «Fyrebilsbibel» frå 1921.

Peter Hognestad var ein samarbeidsmann som engasjerte seg i både frilynt og kristeleg ungdomsarbeid. Samstundes var han prinsippfast, og det skapte sterke reaksjonar at han konsekvent brukte nynorsk både i undervisninga ved Menighetsfakultetet og som biskop i Bergen.

Frå Bokmeldingar

Per Halse har levert ein framifrå biografi om Peter Hognestad. Boka er velskriven og velkomponert. Han har gjort eit mykje grundig arbeid bygd på eit omfattande kjeldetilfang. Biografien fortener mange lesarar.
Hallgeir Elstad, Teologisk tidsskrift


ISBN: 9788252190021

Kategoriar: Alle bøker, Fakta og dokumentar, Per Halse

Emneknagg:

Sjanger: Biografi og portrettMeir frå Per Halse