På saklista

Jan Olav Fretland | Asgeir Olden

Nyttig handbok for alle som skal skrive nynorsk i statsforvaltninga! Boka viser korleis ein kan skrive eit godt og ledig nynorsk, har praktiske døme på oppsett av brev, rapportar og andre offentlege skriv.

På saklista gir rettleiing i korleis ein kan unngå dei vanlegaste feila og fallgruvene i nynorsk, og viser korleis ein kan skrive eit godt og ledig nynorsk. Boka gir mange praktiske døme, og tek m.a. opp:

  • oppsett av ulike typar brev, referat, rapportar og andre offentlege skriv
  • rettskrivingsreglar
  • holdningar til nynorsk språk og språkbruk

Boka inneheld oppgåver.

På saklista er skriven for tilsette på alle nivå i statsforvaltninga og passar for alle som skriv nynorsk i offentlege og private verksemder. Boka er gitt ut i samarbeid med Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK).

Dette heftet, På saklista. Nynorsk språkbruk i statsforvaltinga, byggjer på Jan Ove Fretland: På saklista. Nynorsk språk- og dokumentlære for lokalforvaltinga.


ISBN: 9788252156089

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Jan Olav Fretland

Emneknagg: 2000, Annet,

Sjanger: Utdanning og yrkesliv


Meir frå Jan Olav Fretland