Ordbog over det norske Folkesprog

Ivar Aasen | Kristoffer Kruken | Terje Aarset

Ordbog over det norske Folkesprog (1850) av Ivar Aasen er den første ordboka over norsk språk som byggjer på systematisk innsamla materiale. Saman med Det norske Folkeprogs Grammatik 1848, ny utgåve 1996) er ordboka ein grunnstein både for norsk språkvitskap og for den nynorske skrifttradisjonen.

Den nye utgåva har moderne typografisk utforming. All tekst er endra frå fraktur til moderne latinsk skrift. Tillegg og rettingar som i førsteutgåva står bak i boka, er sette inn i ordartiklane på alfabetisk plass. Denne utgåva er utarbeidd av Kristoffer Kruken og Terje Aarset


ISBN: 9788252155679

Kategoriar: Ivar Aasen, Ordbøker

Emneknagg: 2000, Innbunden,

Sjanger: Andre ordbøkerMeir frå Ivar Aasen