Olav H. Hauge og bygda

Arne Skjerven | Steinar I. Bergo

Rikt illustrert bok om samspelet mellom Hauge og bygda

Dette er ei rikt illustrert bok der to vener og sambygdingar av diktaren syner fram samspelet mellom mannen og den bygda han budde i heile livet.

Saman med minne og hendingar som ikkje tidlegare er festa til papir, er her også samla uprenta dikt, eigne og omsette, frå ungdomstida hans og seinare. Med sin lokalkunnskap har forfattarane kunna utvide og forklare korleis mange av Hauges dikt tek utgangspunkt i naturen i og kring Ulvik.

Vel 80 illustrasjonar, fleire ukjende foto, handskrivne diktmanus og somme skisser krydrar ein personleg tekst i eit lokalt perspektiv der hoggestabben, eplehagen, kulturlandskapet og bygdefolket står sentralt.


ISBN: 9788252169799

Kategoriar: Arne Skjerven

Emneknagg: 2008, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Arne Skjerven