Odar av Horats

| Johannes Gjerdåker

I over 2000 år har romaren Quintus Horatius Flaccus (61-8 f.Kr) vore ein populær og mønsterdannande diktar.

Både i versemål og tema tok Horats imot impulsar frå greske skaldar frå 600-talet f.Kr, og mest kjend er han for sine odar og brevet om diktekunsten.

Johannes Gjerdåker har no valt ut og gjendikta eit utval på 33 av odane. Mange av odane handlar om vennskap, og Horats deler gjerne sine tankar om liv og daude med venner og venninner.

Gjerdåker vann Bastianprisen for sine Robert Burns-utval og har også hausta lovord for sine gjendiktingar frå persisk. Frå eksperthald får han skamros for kor klangfullt og rytmisk vellukka han har gjendikta Horats frå latin.


ISBN: 9788252158731

Kategoriar:

Emneknagg: 2001, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Horats