Notat ved avgrunnen. Ei mors forteljing

Ellen Kristvik

Skakande om sjølvmord

Ellen Kristvik har opplevd foreldres verste mareritt. To veker før dottera Johanna fylte 25 år, tok ho sitt eige liv. Kristvik miste sitt einaste barn. I Notat ved avgrunnen blir vi kjende med Johanna som barn og ung. Lesaren får glimt inn i livet til ulike tider, i barnehagen, på skulen, heime og med venner. Vi møter åleinemora og dottera, men òg den sørgjande mora som desperat prøver å forstå kva som skjedde. Korleis kunne den høgt elska dottera hennar ta sitt eige liv?

Kristvik vekslar mellom nakne uttrykk for sorga, retrospektive glimt frå tida før det katastrofale tapet og forteljingar om korleis vi etterlatne søkjer hjelp til å leve vidare.

Dette er ei rystande bok om eit vanskeleg og langt på veg tabubelagt tema. Mellom 500 og 600 menneske døyr i sjølvmord her i landet årleg. Talet har stige over tid.


ISBN: 9788252199048

Kategoriar: Ellen Kristvik, Fakta og dokumentar, Kommande bøker,

Emneknagg: 2020,

Sjanger: fakta og dokumentar


Meir frå Ellen Kristvik