Norsk stadnamnleksikon

Jørn Sandnes

Boka forklarer tyding, opphav og bruksområde og gjer greie for uttalen av 6000 stadnamn. Boka dekkjer alle viktige administrative einingar, har med mange samiske stadnamn, inneheld innføringartiklar om stadnamn og presenterer gjeldande lovverk.


ISBN: 9788252149050

Kategoriar: Alle bøker

Emneknagg:

Sjanger: FagbøkerMeir frå Jørn Sandnes