Norsk ordbok: bd. 4: hefte 3: ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet

Hefta | Sidetal: 160 | ISBN: 9788252154474

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price200 kr
NORSK ORDBOK
er grunnlagd av Det Norske Samlaget. Statens og Noregs forskningsråd har gjeve tilskot til utarbeiding og prenting.
I 1972 gjekk Norsk Ordboks samlingar og redaksjon inn i ei særskild Aveling for nynorsk i det ntskipa Norsk leksikografisk institutt ved Universitetet i Oslo. Etter omorganiseringa av instituttdtrukturen ved universitetet i 1990 vart Norsk leksikografi ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap - frå 1997 Sekjon for leksikografi og målføregransking. Instituttet, ved seksjonen, har teke på seg å føra arbeidet med ordarkivet vidare og utarbeida manuskript til Norsk Ordbok. Det Norske Samlaget held fram som utgjevar av ordboksverket.
Sekjson for leksikografi og målføregransking driv òg med andre ordbokstiltak attåt arbeidet med ordinnsamling. I 1986 vart såleis Bokmålsordboka og Nynorskordboka utgjevne i samarbeid med Norsk språkråd. Desse bøkene kom i ny utgåve i 1993, og seksjonen vil saman med Språkrådet syta for utarbeiding av seinare utgåver.
Norsk Ordbok blir utgjeven i hefte på 10 ark (160 sider, 320 spalter).

Du likar kanskje desse

Sist sett på