Norsk ordbog

Ivar Aasen | Kristoffer Kruken

Norsk Ordbog er hovudverket til Ivar Aasen. Boka er eit grunnleggjande referanseverk til norsk leksikografi, dialektologi, ordhistorie og ordgeografi, og ei hovudkjelde til det nynorske skriftmålet.

Denne utgåva er trykt med latinsk skrift (antikva) bokstavrett etter originalen. Boka byggjer på Ordbog over det norske Folkesprog (1850, ny utgåve 2000), men tilfanget er auka frå 25 000 til 45 000 ord. Tillegg og rettingar som i 1873-utgåva og seinare opptrykk står bak i boka, er sette inn på alfabetisk plass. Denne utgåva er utarbeidd av Kristoffer Kruken og Terje Aarset


ISBN: 9788252159288

Kategoriar: Alle bøker, Ivar Aasen, Ordbøker

Emneknagg: 2003, Innbunden,

Sjanger: Andre ordbøker


Meir frå Ivar Aasen