Norsk litterær årbok 2001

Hans H. Skei | Einar Vannebo

Norsk litterær årbok 2001 markerer Garborg-året med to nyskrivne artiklar, ein om Garborg som polemikar og ein om Garborgs forhold til Nietzsche. Jan Kjærstad fekk Nordisk Råds litteraturpris i år, og årboka har med ein omtale av heile Wergeland-trilogien. Fleire av artiklane handlar om samtidsforfattarar som Fosse, Solstad og Loe, men boka har og med stoff om eldre forfattarar som Hamsun og Mykle.

NLÅ 2001 presenterer dessutan nyare teori om kortprosa og ein artikkel om litteratur i skolen, forutan oppsummering av bokhausten 2000, bokmeldingar og bibliografi over norsk litteraturforsking.

INNHALD I NLÅ 2001:

Hans H. Skei: Kjærstads Wergeland-trilogi. Frå Samarkand til Lambarene.

Jon Hellesnes: Garborg og Nietzsche.

Sveinung Time: Om Garborg som polemikar.

Martin Humpal: Den åpne avslutningen i Knut Hamsuns Mysterier.

Knut Imerslund: Harmonisk realisme? Om Hans Aanruds fortellinger.

Anne-Kari Skardhamar: Barneskildringer i nordisk litteratur i 1920- og 30-åra, med utgangspunkt i Par Lagerkvist: Gäst hos verkligheten og Sigurd Hoel: Veien til verdens ende.

Ole Karlsen: Steinn Steinarrs lyriske modernisme. En presentasjon med vekt på Tida og vatnet (1965).

Roger Fuglestad: å holde universet i sin hånd. Lykke og død i Agnar Mykles novelle "Apollon og Jahve".

Elise Seip Tønnessen: Dannelsesprosjektet i to generasjoner. En krysslesning av Dag Solstad og Erlend Loe.

Elin Stokke: Om kvinnespråkets problem i Kari Bøges roman For alt jeg vet.

Lars Sætre: Modernitet og heimløyse. Det moderne dramaets ironi: Form og tematikk i Namnet av Jon Fosse.

Laila Akslen: Visjonar, tekst og menneskemøte. Litteraturundervisning i vidaregåande skole.

Hans H. Skei: Bokhausten 2000.


ISBN: 9788252157994

Kategoriar: Hans H. Skei, Norsk litterær årbok

Emneknagg: 2001, Hefta, årbok

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Hans H. Skei