Norsk kunsthistorie

Gunnar Danbolt

Her finn du 2. utgåve av Norsk kunsthistorie

Populært oversiktsverk i ny revidert utgåve! Boka følgjer bilete og skulptur i Noreg frå førhistorisk tid og heilt fram til dagens kunstuttrykk. Boka er gjennomillustrert i fargar.

Standardverket i norsk kunsthistorie, no i ny revidert utgåve.

Boka følgjer bilde og skulptur i Noreg frå førhistorisk tid og heilt fram til dei nyaste kunstformene i vår tid. Gunnar Danbolt gjev ei fyldig framstilling av retningar og sjangrar i norsk kunsthistorie, og så vel den rike kyrkjekunsten, nasjonalromantikken, realismen, og mangfaldet i modernismen er breitt representert. Ved å leggje vekt på kva rolle kunst har spela i samfunnet, både som folkekunst og gallerikunst, er boka ikkje berre ei tradisjonell kunsthistorie, men også ei forteljing om framveksten av kunstinstitusjonen.

I den nye utgåva er framstillinga ført heilt fram til dagens kunstuttrykk, med videokunst, installasjonar og viktige kunstnarar som Bjarne Melgaard, Mari Slaattelid og Matias Faldbakken.


ISBN: 9788252174359

Kategoriar: Alle bøker, Gunnar Danbolt, Høgskule og universitet

Emneknagg: 2009, Innbunden,

Sjanger: Estetiske fag


Meir frå Gunnar Danbolt