Norsk historie 800-1536

Jón Vidar Sigurdsson | Anne Irene Riisøy

Samlagets historieverk har vore det mest brukte historieverket ved universitet og høgskolar dei siste åra. Det første bandet i denne utgåva dekkjer perioden frå ca. 800 og fram til reformasjonen. I tillegg til politisk og økonomisk utvikling legg forfattarane vekt på vanlege folks levekår og sosiale og religiøse forhold.

Det overordna grepet er korleis maktforholda endra seg og korleis dette påverka dagleglivet til folk flest. Her var det ei utvikling frå rivaliserande høvdingdømme i vikingtida til ei sentralisert kongemakt og sterk kyrkje på 1200-talet. Leiglendingsvesenet vart meir utbreidd, og kyrkja sin framvekst og lære endra folks oppfatning av livet og døden. Etter folketap og agrarkrise i seinmellomalderen glir Noreg inn i dynastiske unionar som endar med lydrikestatus og reformasjon.


ISBN: 9788252174410

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet

Emneknagg: 2011, Hefta,

Sjanger: Historie og kulturvitskap


Meir frå Jón Vidar Sigurdsson