Norsk historie 1814-1860

Tore Pryser

Nyskapande og populær framstilling av norsk 1800-talshistorie. Boka viser korleis det tradisjonelle bondesamfunnet blei omforma av folkeauke, gjennomgripande økonomisk utvikling, gryande indistrialisering og auka opplysning. Gjennomillustrert i fargar.

Boka handlar om bondesamfunnet og embetsmannsstaten, og om forholdet mellom dei. Slik er dette ei bok som både gir innsikt nedanfrå og utsikt ovanfrå.

Framstillinga går inn på korleis det tradisjonelle og stabile jordbrukssamfunnet blir sett i rørsle av folkeauke, økonomisk utvikling, ei gryande industrireising og auka opplysning. Hovudvekta ligg på menneske som sosiale grupper og spenninga mellom underordning og solidaritet. Slik får vi teikna eit bilete av utviklinga frå standssamfunn mot klassesamfunn.

Framstilinga er oppdatert, og boka er korta noko ned i høve til tidlegare utgåver.


ISBN: 9788252151848

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Tore Pryser

Emneknagg: 1999, Hefta,

Sjanger: Historie og kulturvitskapMeir frå Tore Pryser