Noregs nedgang

Steinar Imsen

Krisa i seinmellomalderen og tapet av nasjonalt sjølvstende er eit sentralt tema i norsk historie. I boka oppsummerer forfattaren den norske forskinga om emnet og plasserer denne i ein større europeisk kontekst. Boka inngår i serien Utsyn&innsikt.

Krisa i seinmellomalderen og tapet av nasjonalt sjølvstende er eit tilbakevendande tema i norsk historieforsking. Nedgangsmotivet er langt på veg eit særnorsk perspektiv, og då knytt til rike og stat. Kriseomgrepet, derimot, er felles for heile Europa og femner om dei fleste sider ved samfunnet.

I boka oppsummerer forfattaren den norske forskinga om emnet og plasserer denne i ein større europeisk kontekst. Boka er skriven for studentar i historie.


ISBN: 9788252159387

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Steinar Imsen

Emneknagg: 2002, Hefta,

Sjanger: Historie og kulturvitskap


Meir frå Steinar Imsen