Nomade

Erlend Flornes Skaret

Ein roadroman om eksistensens vegar og omvegar

I eit anfall av meiningsløyse seier ein mann opp jobben og kjøper ein bil. Han stiller navigasjonsapparatet inn på ein tilfeldig by: Lübeck. Ved å halde seg i konstant rørsle freistar han å fri seg frå kvardagslivet. Men den nomadiske livsstilen blir utfordra, og spørsmålet melder seg: Kor lenge er det mogleg å flykte? 

Frå det yrande folkelivet i Tanger via eit forskingsprosjekt om ein spesiell eføy på Ånuglo til dei tungt trafi kkerte europeiske motorvegane, tek Skaret oss med på ei rastlaus ferd i både tanke og geografi. 

Nomade er full av presise observasjonar, absurde hendingar og slåande refleksjonar.

Frå Bokmeldingar

"Original roman om mennesket som individ i laus vekt."
Odd W. Surén, Dag og Tid

" Flornes Skaret framfører med «Nomade» en elegant refleksjon rundt menneskets behov for tilhørighet og selvbestemmelse."
Karoline Henanger, KlassekampenMeir frå Erlend Flornes Skaret