Når ein engel går gjennom scenen og andre essay

Jon Fosse

Jon Fosse har gjennom åra gittut to essaysamlingar, Frå telling via showing til writing og Gnostiskeessay. Deretter tok han farvel med teorien og valde diktinga. Eit redigertutval frå desse to bøkene er samla her. Dette utvalet kjem også ut mellom annapå tysk og engelsk.

Fosse sine essay er ei rikkjelde for den som vil bli kjend med blant anna Fosse sitt syn på litteratur ogteater. I dette utvalet er det dei meir litterære essaya som er tekne med, mendu finn også meir personlege essay som til dømes Min kjære nynorsk, Gamlehus og Han som ikkje ville bli lærar.


ISBN: 9788252184938

Kategoriar: Alle bøker, Jon Fosse, Lyrikk, drama og essay, Skjønnlitteratur

Emneknagg: 2014, Hefta,

Sjanger: Lyrikk, drama og essay


Meir frå Jon Fosse