Nærmiljøpedagogikk

Kristoffer Melheim

Boka viser korleis skolen kan bruke nærmiljøet i undervisninga, samhandle med andre aktørar og bidra aktivt til utvikling av lokalsamfunnet. Boka gir eit allsidig bilete av nærmiljøskolen som ein framtidsretta og utviklingsorientert skole.

Nærmiljøpedagogikk belyser på ulike måtar korleis skolen kan bruke nærmiljøet i undervisninga, samhandle med andre aktørar og bidra aktivt til utvikling av heimstaden. Boka gir eit allsidig bilete av nærmiljøskolen som ein framtidsretta og utviklingsorientert skole.

Målgruppa er studentar i allmennlærarutdanninga, lærarar og rektorar i fådelt skole, foreldre og andre med interesse for skolen.

Kristoffer Melheim er førstelektor ved HSF og pedagogisk rådgjevar i LUFS.


ISBN: 9788252173277

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Kristoffer Melheim

Emneknagg: 2009, Hefta,

Sjanger: Pedagogikk og lærarutdanning


Meir frå Kristoffer Melheim