Minoritetsspråk i Europa

Sigve Gramstad

Boka gir ein presentasjon av språksituasjonen i somme land med vekt på dei regions- og minoritetsspråk som finst i landet. Innleiinga for kvart land inneheld ei opplisting av minoritesspråk med brukartal, samt opplysningar om geografisk spreiing, rettsleg status og praktisk bruk. Boka gjengir Det europeiske charteret om regions- eller minoritetsspråk. Med kart over språkutbreiing og språkområde. Har litteraturliste.

Boka gir ein presentasjon av språksituasjonen i somme land med vekt på dei regions- og minoritetsspråk som finst i landet. Innleiinga for kvart land inneheld ei opplisting av minoritesspråk med brukartal, samt opplysningar om geografisk spreiing, rettsleg status og praktisk bruk. Boka gjengir Det europeiske charteret om regions- eller minoritetsspråk. Med kart over språkutbreiing og språkområde. Har litteraturliste.

ISBN: 9788252148497

Kategoriar: Sigve Gramstad

Emneknagg: 1996, Hefta,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Sigve Gramstad