Media og det menneskelege

Lars Arve Røssland

Kva er etisk kommunikasjon? I boka skisserer forfattaren eit filosofisk grunnlag for ein ny presseetikk. Med støtte i filosofien viser han at journalisten må ta utgangspunkt i seg sjølv når yrkesrolla skal formast – først menneske, så journalist. Boka munnar ut i ni tesar om ein ny medieetikk.

Denne boka skisserer eit utgangspunkt for ein ny presseetikk. Ifølgje forfattaren må journalistisk praksis forankrast i noko anna enn magekjensla eller den siste PFU-avgjerda.

Boka gir ei innføring i klassiske filosofiske definisjonar av etikk og moral og koplar desse teoriane til moderne massekommunikasjon. Eit sentralt spørsmål er: kva er etisk kommunikasjon? Forfattaren brukar Aristoteles og seinare filosofar sine teoriar til å vise at journalisten må ta utgangspunkt i seg sjølv når han/ho utformar si yrkesrolle – ”først menneske, så journalist”. Boka munnar ut i 9 ”tesar” om grunnlaget for ein ny medieetikk.

Boka vender seg til journalistar og andre med interesse for medias rolle i samtida.

Lars Arve Røssland er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen. Han har skrive doktoravhandling om det norske presseetiske systemet, og har skrive fleire artiklar, rapportar og bøker om pressetiske emne.


ISBN: 9788252170184

Kategoriar: Høgskule og universitet, Lars Arve Røssland

Emneknagg: 2007, Hefta,

Sjanger: Mediefag


Meir frå Lars Arve Røssland