Maal og Minne. Hefte 2-2008

| Lars Vikør

Sjå også Maal og Minnes eigne nettsider

Artikler
  • AUDUN DYBDAHL: Navneskikken i Trøndelagsregionen i senmiddelalderen. Personnavnforrådet i lys av helgenkulten
  • BERNT ØYVIND THORVALDSEN: Om firymskvi›a, tekstlån og tradisjon
  • MICHAEL SCHULTE: Om å skrive språkhistorie «nedenfra». Tanker om en ny norsk språkhistorie for tiden 700–1050
  • HANS OLAV ENGER: Unitary Base Hypothesis og norsk avledningsmorfologi
  • SVEIN LIE: Om som og ordklasser
Anmeldelser
  • ARNOLD DALEN om Asbjørn Dagsgard: Målet i Lom og Skjåk. Grammatikk og ordliste
  • JENS PETER SCHJØDT om François-Xavier
  • DILLMANN: Les magiciens dans l’Islande ancienne

ISBN: 9788252172270

Kategoriar:

Emneknagg: 2008, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Jon Gunnar Jørgensen