Maal og Minne. Hefte 1-2008

| Lars S. Vikør

Sjå også Maal og Minnes eigne nettsider

Artikler
  • RANDI SOLHEIM: Språket i smeltegryta. Presentasjon av doktoravhandling
  • INGE LISE PEDERSEN, førsteopponent
  • PAUL KERSWILL, annen opponent
  • RANDI SOLHEIM: Svar til opponentane
  • LASSE C.A. SONNE: Hallfre›r’s hellige bryllup – udgivelse og tolkning af et skjaldedigt
  • OVE LORENTZ: Tonelagsbasis i norsk
  • ERIC PAPAZIAN: De – dykk – dere. Andre person flertall i nordisk, særlig norsk
Anmeldelser
  • ODD EINAR HAUGEN om Knut Johannessen: Den glemte skriften. Gotisk håndskrift i Norge
  • UNN RØYNELAND om Kjell Venås: Sigurd Kolsrud

ISBN: 9788252172263

Kategoriar:

Emneknagg: 2008, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Jon Gunnar Jørgensen