Sarah Kane | Finn Iunker

I Må finst ingen forstyrrande scenebilete og inga samføyande, ytre handling, berre fire anonyme stemmer - A, B, D og M - som møtest og bryt mot kvarandre.

Mange vil kjenne seg att i tanken om at å vere deprimert ikkje er nok, ein fullstendig psykisk kollaps er eit minstekrav for den som vil svikte alle rundt seg. Ynsket om å kjenne seg like underernært fysisk som psykisk, og den ekle kjensla av å oppdage at det ein har trudd var ekstase i røynda er fråver av sorg er også gjenkjenneleg. Men vi finn også humoristiske innslag som det om å bli drepen av føremiddags-TV eller å bli skremt når ein ser hovudforma si i eit togvindauge.

Jon Fosse er redaktør for Samlagets utval av dramaklassikarar frå verdslitteraturen.


ISBN: 9788252158922

Kategoriar: Sarah Kane

Emneknagg: 2002, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Sarah Kane