Kulturmøte i tekstar

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen | Laila Aase

Viktig bok om tekstlesing og tekstforståing i skolen. Boka drøftar vesentlege tilhøve rundt litteratur og undervisning, og knyter dette opp mot kravet om tekstkompetanse i dei nye læreplanane.

Denne artikkelsamlinga gir ulike didaktiske perspektiv på tekstlesing og tekstforståing. Boka tar opp kva som regulerer ferda vår gjennom tekstane, kva som stiller seg i vegen for å utvikle tekstkompetansen, og korleis tekstane kan skape kulturmøte der vi blir utfordra i dei vante førestellingane våre.

I nye læreplanar er grunnleggjande ferdigheiter knytte til tekstkompetanse ein del av alle fag. Til grunn for dette ligg eit syn på lesekompetansen som ein del av den tilgangskompetansen ein må ha for å navigere og orientere seg i kulturen. I vårt tekstbaserte samfunn er tekstforståing blitt ein nøkkeleigenskap, og i denne samanhengen har skolen ei særs viktig rolle.

Kulturmøte i tekstar gir ikkje didaktiske oppskrifter og avrunda svar, men drøftar vesentlege tilhøve omkring litteratur og undervisning.

Artikkelforfattarane er Bjørn K. Nicolaysen, Laila Aase, Jon Smidt, Torill Steinfeld, Eiliv Vinje, Leif Johan Larsen, Sissel Høisæter, Dag Skarstein og Jofrid Karner Smidt.Meir frå Bjørn Kvalsvik Nicolaysen