Kulturbarnehagen

Ingeborg Mjør

Viktig bok om kulturformidling i barnehagen! Boka oppfordrar barnehagefolk til nytenking og tek opp eit breitt spekter av kulturuttrykk i eit moderne, fleikulturelt samfunn. Denne boka ønskjer å inspirere barnehagefolk til å reflektere over si rolle som kulturformidlarar. Kva vil det seie å formidle kultur i eit moderne, fleirkulturelt samfunn, og kva rolle har dei vaksne i denne formidlinga? Artiklane i Kulturbarnehagen representerer ulike fag- og forskingsområde, og dei inneheld både praktiske og prinsipielle perspektiv. Bidragsytarane utfordrar barnehagefolk til nytenking når det gjeld teikning og biletskaping, musikk, uteaktivitetar og forteljing. Andre emne som blir drøfta, er barns undring og refleksjon kring religion og korleis dei utforskar lesing og skriving. Fleire av artiklane handlar om litteraturformidling til barn. Kulturbarnehagen er skriven for førskolelærarstudentar og barnehagetilsette, men vil vere interessant for alle som er opptekne av barn og barnekultur. INNHALDSLISTE Føreord
av Ingeborg Mjør

Med Barbie-barnet i Pokemon-alderen. På tide å skapa kulturbarnehagen?
av Ingeborg Mjør

Kulturformidlar, eg?
av Eli Mundheim
Bli som oss? Kulturelt mangfold og barnehagen som kulturformidler
av Hilde Lidén
Religionen i kulturen og kulturen i religionen
av Geir Skeie
Natur-barnehage + Kultur-barnehage= TUR-barnehage
av Helge Jensen
Når voksne tegner mens barn ser det
av Kari Bakke
Musikken – en kulturell navlestreng
av Toril Vist
Den magiske posen der forteljingane bur
av Hanne Haugli Sandnes
"Til pappa og mamma frå Ingrid." Om det første småbarn skriv
av Rutt Trøite Lorentzen

”Trier e’ det sama så eg blir i august!” Navnet som utgangspunkt for kulturarbeid og språkutviklende aktiviteter
av Åse Kari Hansen Wagner

Når Disney-film blir barnebok – et kritisk blikk på spin-off-bøkene
av Anna Beate Storm-Larsen

Les for meg! Litteraturformidling i barnehagen og det vanskelege kvalitetsomgrepet
av Ingeborg Mjør

Blant harde menn og myke kvinner – om gutter, jenter og helter i småbarnslitteraturen
av Lars Rune Waage

Prinsesse Rosenblomst, Harald Hårfagre og dei kjedelege Bukkane Bruse... – om kulturarbeid på småbarnsavdelinga
av Tale Østrem

ISBN: 9788252159202

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Ingeborg Mjør

Emneknagg: 2002, Hefta,

Sjanger: Pedagogikk og lærarutdanning


Meir frå Ingeborg Mjør