Krig i kalosjar

Inge Eberg Johansen

Ei original og medrivande forteljing frå Nord-Noreg om andre verdskrigen sett med barneauge. Vi følgjer livet på ein nordnorsk gard, der kampen for å overleve blir hardare og hardare etter som krigen dreg ut.

Ei original og medrivande forteljing frå Nord-Noreg om andre verdskrigen sett med barneauge. Det er knapt med mat, folk får tæring og døyr. Og imens skifter årstidene, det er kvardag og helg, og folk gjer som best dei kan, og lever slik folk har gjort før dei. Sjølve krigshendingane blir mest ein fjern støy som kjem til dei i form av munnlege rapportar. Barneperspektivet er tydeleg, her er inga vaksen fornuft som grip inn og korrigerer, og dette er eit litterært grep som let lesaren oppdage verda på nytt. Dette er ei bok om barnet sin bodskap i ei vaksen verd, ei bok om korleis barn ikkje lever i dagar og år, men i lukt og lyd, varmen frå dyrepelsen og kulda frå økseverda.

Forfattaren sjølv har mellom anna erfaring som lærar gjennom ein mannsalder, og har stadig møtt kravet frå barnehender om å vere der det trengst. Han seier at krigen ofra barndomen i ungane som opplevde han, men skildrar boka som si gåve til barndomen. Det har vorte ei storslått gåve - ei erindringsgåve for dei eldre og ei opplevingsgåve for dei yngre.


ISBN: 9788252158229

Kategoriar: Inge Eberg Johansen

Emneknagg: 2001, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Inge Eberg Johansen