Kortare stykke

Jon Fosse

Boka inneheld seks kortare skodespel som ikkje tidlegare har vore trykte på norsk.

Leve hemmeleg (fyrste gong framført på Schaubühne, Berlin, i 2000). Ein raud sommarfugls vengjer (fyrste gong framført av Artistas Unidas i Portugal 2004). Telemakos (fyrste gong framført av Teatret Vårt i 2005), Fridom (fyrste gong framført på Det Åpne Teater i 2006), Der borte (fyrste gong framført på Det Åpne Teater i 2006), og Juletresong (fyrste gong framført på Dramatikkens hus i 2010).

Frå Bokmeldingar

"Stor dramatiker i lite format (...) Vel er en vant til at Jon Fosse uttrykker seg knapt og fortettet. Det gjør han også her, kanskje i enda større grad enn i de store stykkene. Jeg hadde selv stor glede av å lese disse tekstene. Og som lærer i videregående skole i norskfaget, ser jeg nær sagt uendelige muligheter for å la de unge få møte dramatikeren Jon Fosse nettopp i disse tekstene."
Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen


ISBN: 9788252177473

Kategoriar: Alle bøker, Jon Fosse, Lyrikk, drama og essay, Skjønnlitteratur

Emneknagg: 2011, Innbunden,

Sjanger: Lyrikk, drama og essay


Meir frå Jon Fosse