Institutio oratoria

Marcus Fabius Quintilian | Hermund Slaattelid

Quintilians tolvbandsverk Institutio oratoria (Opplæring av talaren) gir eit samla oversyn over gresk og romersk retorikk. No føreligg dei tre første bøkene på norsk, omsett av Hermund Slaattelid. Her får ein ei unik innføring i kva retorikk er, og korleis ein kan bli ein god talar.

Quintilians Institutio oratoria (Opplæring av talaren) gir eit samla oversyn over gresk og romersk retorikk. For Quintilian omfattar den allmenne danninga både trening av intellektet og tileigning av livsnær kunnskap. Særleg legg han vekt på moralsk fostring: otte for gudane, kjærleik til heim og stat, mot, truskap, måtehald, og ikkje minst: det å syne medkjensle og respekt for ein uredd motstandar.

Quintilians tanke om at den gode talaren også må vere eit godt menneske har hatt stor verknad i europeisk åndshistorie. Frå hans eiga samtid til 1800-talet har Institutio oratoria direkte eller indirekte vore den viktigaste læreboka i allmenn danning og offentleg språkbruk.

I denne boka er dei tre første bøkene av Institutio oratoria omsett til norsk. I den fyrste boka tek Quintilian opp allmenne spørsmål som gjeld opplæring av born i heimen og på skulen. I den andre boka handsamar han den elementære opplæringa i retorikk og spørsmål som gjeld sjølve retorikkens vesen. Den tredje boka gjev eit oversyn over retorikkens historie og det retoriske systemet.

Boka gir ei unik innføring i kva retorikk er, og viser korleis ein med ulike grep kan bli ein god talar. Slik kan boka vere ei aktuell handbok også for dagens menneske. Boka gir dessutan innblikk i ein spennande del av den klassiske europeiske tanketradisjonen.

Føreord ved Georg Johannesen.


ISBN: 9788252163612

Kategoriar: Høgskule og universitet, Marcus Fabius Quintilian, Skjønnlitteratur

Emneknagg: 2004, Innbunden,

Sjanger: KlassikararMeir frå Marcus Fabius Quintilian