Hallingdøl

Arne Moslåtten

Hellbillies har selt nær 400 000 plater i Noreg. Arne Moslåttens songtekstar er ein viktig grunn til suksessen. Moslåtten gir oss her eit mangfaldig tidsbilete av korleis det var å vekse opp i Hallingdal på 1950- og 60-talet.

Forfattaren er fødd i i Ål i 1948, før turisme, motorisert landbruk og ny teknologi. Dei som voks opp i Hallingdal, vil her kunne treffe gamle kjende, sjå att stader og oppleve folkeliv frå eigen barndom. Mange vil òg kjenne seg att i historiske foto og tekstar frå Hellbillies.


ISBN: 9788252164572

Kategoriar: Arne Moslåtten

Emneknagg: 2004, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Arne Moslåtten