Gutar

Rasmus Løland | Åshild Irgens

Desse forteljingane handlar om gutar. Dei handlar om eventyra gutane Pål, Andres, Kolbein og Gunnar legg ut på.

Her er mellom anna forteljinga om den ulovlege fisketuren, om kniven som forsvann og korleis det er å miste nokon ein er glad i. I tillegg har denne boka med historier om andre gutar, nemleg historiene ”Hunden og katten”, ”Nils som gjekk til skogs” og ”guten og grisen”.

Etterord ved Harald Bache-Wiig

Rasmus Løland (1861-1907) skreiv ei rekkje bøker for barn og vaksne. Han er blitt ståande som den store klassikaren i nynorsk barnelitteratur, og framleis har nye lesarar gleda av å oppdage bøkene hans.


ISBN: 9788252170474

Kategoriar: Rasmus Løland

Emneknagg: 2007, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Rasmus Løland