Greina brotnar ikkje

James Wright | Finn Øglænd

The Branch will not break gjorde Wright til ein av dei mest framståande lyrikarane i USA. Den bryt med dei tidlegare meir konvensjonelle diktsamlingane til Wright.

Desse var prega av ein akademisk stramt oppbygd poesi, medan Wright no skreiv i frie vers. Tematikken var ofte knytt til skuggesidene av det framgangsrike amerikanske samfunnet. Men han skreiv òg naturdikt, og i mange av desse ligg ei veldig spenning mellom objekt og subjekt og observasjon og oppleving. Men trass i at diktar-eg-et hos Wright speglar seg i naturen, i eng og elv og solnedgang, er det slett ikkje alltid harmoni. Hos Wright er det absolutte grenser mellom diktar-eg-et og naturen rundt. Berre språkleg kan ein krysse slike grenser.


ISBN: 9788252162394

Kategoriar: James Wright

Emneknagg: 2003, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå James Wright