Grammatikk - kultur eller natur?

Tor A. Åfarli |
Hefta | ISBN: 9788252151473

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price329 kr
Innføring i lingvistikkens vitskapsteori, med vekt på grammatikkstudiet.

Denne boka gir ei innføring i lingvistikkens vitskapsteori, med vekt på grammatikkstudiet. Diskusjonen er sentrert rundt det synet at grammatikken er forankra i menneskets psyke - i ein mental grammatikkevne, og at grammatikkstudiets oppgåve djupast sett er å karakterisere denne evna.

Grammatikk - kultur eller natur? tek blant anna for seg kva som er objektet for forskinga i grammatikken, kva som er forholdet mellom beskriving og forklaring, og korleis ein skal plassere grammatikkstudiet i forhold til kategoriane humanvitskap og naturvitskap. Det blir lagt vekt på å samanlikne grammatikkstudiet med andre vitskapar.

Målgruppa er studentar i lingvistikk og hovudfagsstudentar i språklege disiplinar ved universitet og høgskolar. Boka kan lesast med utbytte på alle nivå i språkfaga - også av doktorgradsstudentar med språkvitskaplege prosjekt.

Tor A. Åfarli

Du likar kanskje desse

Sist sett på