Glenne

Terje Tørrisplass

I Terje Tørrisplass' andre diktbok blir vi tatt med til djupe søkk og høge fjell i eit diktarsinn. Den livslange, tette relasjonen til naturen står sentralt, gjennom arbeid, jakt og vandring. Men også relasjonar til dei som gjekk tapt, ein bror, ein kamerat og ein kjærast. Kvart dikt er livsfragment som til saman skapar ein heilskap, dikta representerer skilsetjande hendingar og blir ståande som "glenner" for erkjenning og forståing.

Frå Bokmeldingar

Årets bok er sterk og god fordi ho knyter saman døden, naturen og arbeidet til tung, einsam skjebne.
Tore Elias Hoel, Dag og Tid

Hovedbevegelsen i Tørrisplass’ dikt går i retning av skrivingen som en utviding av personlig erkjennelse, og bok nummer to framstår som mer velkomponert enn debuten.
Tom Egil Hvernen, Klassekampen


ISBN: 9788252182828

Kategoriar: Skjønnlitteratur, Terje Tørrisplass

Emneknagg: 2013, Hefta,

Sjanger: Lyrikk, drama og essayMeir frå Terje Tørrisplass