Full fart i førtifem!

Kari Aaberge

Praktisk idébok med forslag til ulike timeopplegg i kroppsøving. Aktivitetane krev lite utstyr og er lette og organisere både for store og små grupper.

Full fart i førtifem! er lagd opp som ei praktisk idebok med forslag til ulike timeopplegg i kroppsøving. Aktivitetane krev lite utstyr og er lette å organisere. Dei kan tilpassast store eller små grupper, og gjennomførast på store eller små område. Ei viktig side ved boka er organisering og differensiering av aktivitetane med utgangspunkt i føresetnadene til den einskilde eleven. Boka er i praktisk A4-format og illustrert.

Denne boka er skriven for studentar som tek idrettsfag ved pedagogiske høgskolar og ved Idrettshøgskolen. Ho er også nyttig for alle som underviser i kroppsøving i skolen.


ISBN: 9788252157413

Kategoriar: Høgskule og universitet, Kari Aaberge

Emneknagg: 2001, Annet,

Sjanger: Pedagogikk og lærarutdanning


Meir frå Kari Aaberge