Frostatingslova

Jan Ragnar Hagland | Jørn Sandnes

Første fullstendige omsetjing til moderne norsk.

Forstatingslova var sett saman kring 1260, men delar av innhaldet går mange hundre år attende i tida. Lova er ei av hovudkjeldene for landslova til Magnus Lagabøte.

Frostatinget var frå gammalt av hovudtinget for bygdene kring Trondheimsfjorden. Men alt på 1100-talet vart også Raumsdølafylke, Nordmørafylke og Naumdølafylke tekne opp i tingsambandet. Tingstaden var ved garden Logtu på Frosta. Dette gardsnamnet, ”lovtunet”, ber i seg minnet om tinget.

Utgitt i samarbeid med Frosta historielag.


ISBN: 9788252143225

Kategoriar: Alle bøker, Høgskule og universitet, Jan Ragnar Hagland, Skjønnlitteratur

Emneknagg: 1994, Hefta,

Sjanger: Klassikarar


Meir frå Jan Ragnar Hagland