Friksjonar

Marta Norheim

Om kritikk, kunst og litteratur

Dette fører fram til spørsmal som: Kvifor er det såmange vampyrar i populærkulturen og så mange personlege historier i skjønnlitteraturen? Er den som likar dårlege bøker eit dårleg menneske, eller er det dei som tenkjer slik som er dei dårlege? Kva har skjedd når deltakaren oppfører seg som ein tilskodar, og korleis kan eg vite at ei bok er god? Blir vi overflatiske av å storforbruke sosiale medier eller blir vi berre meir sosiale? Kva er forresten gale med overflata? Og kva er i gjære når det misbrukte ordet natur tek til å dukke opp i samfunnsdebatten?

Alle essaya er nyskrivne.

Frå Bokmeldingar

Marta Norheim har berika den norske essaylitteraturen med ei spenstig samling, tolv tekstar i alt, der det særleg er det ho kallar kulturens «spenningsfelt» og «friksjonsflater» som interesserer henne. Perspektivet spenner vidare enn det som er Norheims spesialitet, litteraturkritikken. Vi merkar nok at det er ein litteraturkritikars tankar vi blir inviterte til å dele. Men blikket som ser og dei assosiasjonane som blir spunne, er ofte vel så friske og stimulerande når ettertanken samlar seg om ikkje-litterære emne.

Marta Norheim er kunnskapsrik og humoristisk, og skriv ein lett og ledig nynorsk prosa. Ho gjer ikkje skam på den tradisjonen ho står i, og at denne tradisjonens far, Michel de Montaigne, har fått vere ein gjennomgåande referansefigur i boka, verkar heilt naturleg.

Atle Kittang, Klassekampen

Marta Norheim har en pedagogisk og lett penn, og en evne til å gjøre tunge temaer enkle og oversiktlige.

Cathrine Krøger, Dagbladet


ISBN: 9788252182354

Kategoriar: Marta Norheim, Pocket

Emneknagg: 2012, Pocket,

Sjanger: SakprosaMeir frå Marta Norheim