Folkesongar i Hordaland

Reidun Horvei

Boka inneheld 84 folkesongar med notar og opplysningar, og tek elles for seg kvedekunsten, den rike folkesongtradisjonen i Hordaland og miljøet han sprang ut ifrå. Forfattaren knyter saman fortellinga, songen og kunsten. Alle sider ved folkesongen er representerte: stølstonar, religiøse songar, balladar, stev med erotisk innhald, songar for barn og songar eller viser knytt til arbeid, høgtid, sorg og vemod. Med litteraturliste, song- og namneregister.

ISBN: 9788252150216

Kategoriar: Fakta og dokumentar, Reidun Horvei

Emneknagg: 1998, Innbunden,

Sjanger: Kunst og kulturhistorieMeir frå Reidun Horvei