Fløgstad verk : skriftprosessar : produksjonslinjer

Heming H. Gujord

I Fløgstad verk nyttar litteraturforskaren Heming Gujord eit uvant, men overtydande grep når han leverer den mest omfattande analysen og kritiske gjennomgangen av dei hittil 51 bøkene i Kjartan Fløgstads mangfaldige forfattarskap.

Gujords informative nærlesing viser fram dei lange linjene, men løfter også fram brota og litteraturpolitiske inkonsekvensar i Fløgstads teori og praksis.

Framstillinga stør seg på moderne litteraturteori, men er i liten grad tyngd av unødig analysesjargong. Gujord kommenterer stort og smått av det som er skrive om denne markante og samansette forfattarskapen, og i tillegg har han frå fleire møte og samtalar med Fløgstad fletta inn forfattarens eigne synspunkt og kommentarar.


ISBN: 9788252194425

Kategoriar: Fakta og dokumentar, Heming H. Gujord, Kommande bøker

Emneknagg: 2018,

Sjanger: Biografi og portrettMeir frå Heming H. Gujord