Fattigdom

Vigdis Hjorth | Gado

Tidlegare fekk ordet fattigdom oss instinktivt til å tenkje på sveltande barn i Afrika. No har bileta av fattigdom endra seg i takt med verda elles. Kva er fattigdom? Korleis er det å vere fattig? Denne antologien gir innsikt i og utsyn til fenomenet fattigdom anno 2002, 50 år etter at Noreg byrja sitt bistandsarbeid. Boka består av dokumentariske og skjønnlitterære tekstar frå både norske og utanlandske forfattarar som t.d. Carl Frode Tiller, Frode Grytten, Izzat Ghazzawi og Ben Okri, og gir såleis ei ��global leseoppleving�� knytt til fattigdomsutfordringa.

Frå etterordet av Tove Strand, direktør i NORAD:

"Når vi nordmenn skal beskrive verden og problemene folk i andre land sliter med, blir det veldig ofte sorgtunge elendighetsbeskrivelser, navlebeskuende hjelpetrang eller unyansert kritikk (...) Eller vi kan lese romantiserende beskrivelser om at det er de fattige på landsbygda som egentlig lever det gode liv i pakt med naturen. Langt fra stress og mas (...) Denne boka har heldigvis blitt mye mer."

Bidragsytarane er: VIGDIS HJORTHBEN OKRICARL FRODE TILLER ARE KALVØMETTE WINTHERFRODE GRYTTEN IZZAT GHAZZAWI TOR EDVIN DAHLLJUBISA RAJICMORTEN A. STRØKNESTHORVALD STEENGUNNAR GARBOPETTER BAUCKTOVE STRAND

I Fattigdom skriv 14 forfattarar om sitt tilhøve til fenomenet fattigdom 14 skjønnlitterære og dokumentariske tekstar som nærmar seg fattigdommen frå vidt forskjelliga innfallsvinklar. Til saman ein antologi som tek pulsen på det globale fattigdomsproblemet i vår tid. Med illustrasjonar av GADO - ein av Afrikas mest profilerte avisteiknarar.


ISBN: 9788252160338

Kategoriar: Vigdis Hjorth

Emneknagg: 2002, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Vigdis Hjorth