Fanden på flat mark

Per Anders Todal | Per Anders Todal

Om eit land med ei tragisk, mangfaldig og rik historie.

Kviterussland blir ofte omtalt som ��Europas siste diktatur�� og ��den siste sovjetstaten��. Gjennom essay, reiseskildring og personportrett fortel journalist Per Anders Todal om eit land i statleg jerngrep, der sensur og overvaking gjennomsyrer samfunnet.

Men det er òg eit land der folkespråk, moderne teater, rockemusikk og spirande nasjonalkjensle er ladd med uvanleg sterk, frigjerande kraft. Kviterussland har ei tragisk, mangfaldig og rik historie, og ein natur som spenner frå Sentral-Europas siste urskog til det radioaktive audelandet i Tsjernobyl-sonen.

Frå Bokmeldingar

"Todal har dei kvalitetane som skal til for å fylla denne sjangeren. Han observerer godt, skriv spenstig og reflekterer på ofte underhaldande og tankevekkjande måtar over det han ser."
Pål Kolstø, Dag og Tid

"[...] en både kunnskapsrik, nærgående og språklig var skildring av et land som på sitt vis er tapt i fortida."
Halvor Finess Tretvoll, Dagsavisen

"En av årets beste reiseskildringer [...]"
Ane Farsethås, Dagens Næringsliv

"Todal har gitt oss en overbevisende debut med sin sakprosa."
Jens Vetland, Fædrelandsvennen

"[...] en innsiktsfull reportasjebok om et av Europas mest gåtefulle land. Faktisk er Fanden på flat mark den beste boka som er skrevet på norsk om Hviterussland."
Martin Paulsen, Klassekampen

"[...] en engasjerende og lærerik reise inn i en europeisk samtid og nær fortid som vi dessverre ofte glemmer. "
Tarjei Skirbekk, NRK

"Per Anders Todal har skrevet en innsiktsfull og nødvendig bok om Hviterussland [...]"
Bjarte Botnen, Vårt Land

Terning 5 "[...] en så god penn at han stiller de fleste norske prosaskribenter i skyggen."
Sten Inge Jørgensen, VG


ISBN: 9788252172485

Kategoriar: Per Anders Todal

Emneknagg: 2009, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Per Anders Todal