Evolusjonsteorien og ost

Bas Haring | Bas Haring

Denne boka gir innsikt i Charles Darwins evolusjonsteori og dei store spørsmåla i livet: Kvifor må alle døy?Kva er godt og kva er vondt?Korleis fann vi opp ost?Korleis oppstod livet på jorda?Er homofoli naturleg?Korleis bli udødeleg?Kvifor høyrer vi på fleirtalet?Eksisterer gud?

Boka er skriven for barn og ungdom, men kan godt lesast av vaksne.

ISBN: 9788252161861

Kategoriar: Bas Haring

Emneknagg: 2003, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Bas Haring