Enkel nynorsk ordliste

Margunn Rauset | Aud Søyland

Enkel nynorsk ordliste er ei ny ordliste på nynorsk. Ordlista har 33 000 oppslagsord henta frå dagleglivet og frå ulike yrkesområde. Alle bøyingsformene har fulle ordformer. Ordlista har berre med éi form av kvart oppslagsord og er såleis ei normativ ordliste. Val av oppslagsord og ordformer er medvite gjort og inneber at brukaren alltid kan vere sikker på å bruke ord og bøyingsformer som er konsekvente.

Enkel nynorsk ordliste er eit viktig hjelpemiddel for alle som treng å skrive nynorsk; t.d. journalistar og tilsette i offentlege og private verksemder.


ISBN: 9788252183627

Kategoriar: Alle bøker, Margunn Rauset, Ordbøker

Emneknagg: 2017, Hefta, Nyheit,

Sjanger: Andre ordbøker


Meir frå Margunn Rauset