Engelsk-nynorsk, nynorsk-engelsk ordbok

Trude Davidsen Bjerga | Jostein Stokkeland

Ny og utvida utgåve med 36 000 oppslagsord. Ordboka er oppdatert med engelske og norske nyord. Ho gir gode og presise ordforklaringar og har med mange brukseksempel som viser orda i bruk. Alle ord står oppførte med ordklasse, norske substantiv også med kjønn. Ordboka har med ein minigrammatikk med nyttige opplysningar om korrekt språkbruk. Nynorskutgåva er i tråd med den nye rettskrivinga.

ISBN: 9788252173611

Kategoriar: Alle bøker, Ordbøker, Trude Davidsen Bjerga

Emneknagg: 2013, ordbok

Sjanger: Andre ordbøker


Meir frå Trude Davidsen Bjerga