Ein liten sjanse

Marjolijn Hof | Lars Vikør

Truverdig feel-good- og feel-trist-roman for mellomtrinnet

Ein liten sjanse er ei humoristisk og varm bok om noko så alvorleg som redsla for å miste nokon ein er glad i. Rett og slett ein truverdig feel-good- og feel-trist-roman for mellomtrinnet.

Ti år gamle Kiek har ein legefar som fartar verda rundt for å trø til der det trengst, og Kikki er redd for at han skal døy ute i felten. Begge foreldra seier at det er veldig liten sjanse for at noko skjer, for kjenner ho nokon som har ein død far, kanskje?

For å gjere den vesle sjansen endå mindre, tenkjer Kiek ut korleis ho kan gjere det statistisk usannsynleg at faren døyr. For ingen har vel ein død far, ei død mus og ein død hund? Då gjeld det berre å skaffe seg ei mus som kan døy, og håpe at den stinkande gamle hunden heime trekkjer sitt siste sukk. Men det viser seg å vere lettare sagt enn gjort!

Ein liten sjanse er ei humoristisk og varm bok om noko så alvorleg som redsla for å miste nokon ein er glad i. Rett og slett ein truverdig feel-good- og feel-trist-roman for mellomtrinnet.

Boka er omsett frå nederlandsk ved Lars S. Vikør.


ISBN: 9788252173697

Kategoriar: Alle bøker, Barne- og ungdomsbøker, Marjolijn Hof

Emneknagg: 2009, Innbunden,

Sjanger: 9-12 år


Meir frå Marjolijn Hof