Du som er i himmelen

Alf Kjetil Walgermo

Kva gjer det med gudstrua når ein mistar eit barn? Å skrive om eiga tru er i ein viss forstand å kle seg naken. Kristen tru er verken eit paradenummer eller eit vasstett system. Trua er ein liten og sårbar ting. Noko det kan vere skummelt å vise fram.

I Du som er i himmelen går Alf Kjetil Walgermo i møte med dei store spørsmåla. Etter å ha mista eit barn rett før fødselsterminen blei han og kona kasta inn i eit eksistensielt mørke. Går det likevel an å tru på ein god Gud? Å tru på ein Gud i det heile?

Walgermo undersøkjer nokre av grunnsteinane i den kristne trua. I ein modig og personleg tekst tek han oss med inn i den djupe sorga over å ha mista eit barn, og korleis dette har påverka hans eige livssyn. I kontrast til mørket står det kristne håpet om nytt liv og nytt lys. Er det ei desperat handling å slutte seg til eit slikt håp? Med gravferda til dottera som ramme går Walgermo til kjernen av den kristne bodskapen. Kva betyr denne bodskapen for han? Og er trua noko som står seg i Noreg i vår tid?

Boka er ein del av serien Norsk røyndom.

Frå Bokmeldingar

«Du som er i himmelen lykkes som bok nettopp fordi den utvisker forskjellen mellom drøm og litteratur, fortelling og rapport (...) Som man skjønner, har Walgermos teologiske poetikk nok en gang gitt oss en liten bok med et stort tema.»
Trond Berg Eriksen, MorgenbladetMeir frå Alf Kjetil Walgermo