Det var DDR

Astrid Sverresdotter Dypvik

Kamp om historia

Astrid S. Dypvik har møtt ei rekkje menneske som på ulikt vis har merke etter landet som vart borte. Vera Lengsfeld vart spionert på av ektemannen. Han leverte jamleg rapportar om henne til Stasi. Katrin Behr vart tvangsadoptert bort frå mora som fireåring og er i dag leiar for organisasjonen Hjelp til offer for DDR-tvangsadopsjonar. Mario Röllig som Stasi prøvde å verva som agent, men som sa nei, fekk livet rasert og enda i Stasis hemmelege varetekstfengsel.  Men du møter også Lothar de Maizière, DDRs einaste folkevalde statsminister nokon gong. Og Helmut Müller som var medlem av sentralkomiteen i DDR. Han er ein av dei som skulle hatt idéane, sett løysingane og komme med initiativ hausten 1989. I staden vart han og resten av det veldige partiapparatet vitne til at heimlandet forsvann.

Frå Bokmeldingar

"Astrid Sverresdotter Dypviks Det var DDR er ei glitrande bok. (...) Ho skriv betre enn dei fleste. Og det ho skriv, er ikkje berre interessant. Det er med­rivande. Boka bør inn i alle norske folke- og skuleboksamlingar og må verta pensum i all etter- og vidareutdanning av norske samfunnsfaglærarar. Både med tanke på forma og innhaldet."
Pål H. Bakka, Dag og Tid

"Med Astrid Sverresdotter Dypviks «Det var DDR» har vi fått noe så sært som en norskskrevet bok av internasjonalt format — dette er en bok som garantert lar seg eksportere, og som er verdt det."
Jon Rognlien, Dagbladet

"Journalisten Astrid Sverresdotter skriver drivende godt om DDR-skjebner, og får det til å føles relevant også for et norsk publikum."
Knut Hoem, NRK


ISBN: 9788252178760

Kategoriar: Astrid Sverresdotter Dypvik, Pocket

Emneknagg: 2013, Pocket,

Sjanger: SakprosaMeir frå Astrid Sverresdotter Dypvik