Den svenske modellen og det norske systemet: tilhøvet mellom modernisering og identitetsdanning i Sverige og Noreg ved overgangen til det 20. hundreåret

Svein Ivar Angell
Hefta | Nivå: Vaksen | Sidetal: 350 | Nynorsk | Utgivingsår: 2002 | ISBN: 9788252160321

350 kr

Du likar kanskje også desse

Du har tidlegare sett på desse