Dei nye pedagogane

Dag Skram |
Hefta | ISBN: 9788252157437

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price300 kr
Boka tek føre seg leik, læring og lærarrolla sett i lys av det nye læreplanverket for grunnskulen (L97). Forfattaren tek opp ulike teoriar om leik og læring, og viser korleis ulike syn på barn, barndom og oppseding har innverknad på læring i skulen.

Boka tek opp leik, læring og lærarrolle sett i lys av det nye læreplanverket for grunnskulen (L97). Ei viktig målsetjing med boka er å lyfte fram hovudmoment i førskulepedagogikken og setje dei inn ein småskulepedagogisk samanheng.

Forfattaren tek opp ulike teoriar om leik og læring, og viser korleis ulike syn på barn, barndom og oppseding har innverknad på læring i skulen. Det blir i denne samanhengen lagt særleg vekt på forholdet mellom leik, undervisning og læring.

Boka tek også opp lærarrolle og profesjonskunnskap og drøftar dei i tilknyting til visjonane i L97.

Dei nye pedagogane er skriven for studentar i allmenn- og førskulelærarutdanninga og i vidareutdanning i pedagogisk arbeid på småskulesteget (PAPS) ved dei pedagogiske høgskulane.

Dag Skram

Du likar kanskje desse

Sist sett på